Dibk_Hytte

Jeg vil leie ut en hytte

En del kommuner som mangler utleieboliger, ser etter hytter og fritidsboliger som kan egne seg for flyktningfamilier. Boligen bør ha sentral beliggenhet og må leies ut i minst ett år.

For at hytta skal være aktuell å leie for kommunen, må den ha boligstandard med stue, kjøkkenløsning, soverom, bad og toalett. Det må være vei helt fram til huset, innlagt strøm og vann, og godkjent løsning for avløp. Brannsikkerheten må også være ivaretatt.  

Kommunen kan i tillegg ha egne krav til avstand til barnehage, skole, butikker og offentlig transport. 

Dersom kommunen synes hytta er aktuell å leie ut til en flyktningfamilie, vil du få et midlertidig fritak fra søknadsplikt slik at hytta kan brukes som helårsbolig. Dette gir også rett til strømstøtte til den som leier hytta.