Sjekk forsikringen

Før du leier ut, undersøk hva forsikringen din dekker ved utleie og eventuelt i hvilket omfang.

Når du leier ut er det ditt ansvar at boligen er forsikret. Sjekk med forsikringsselskapet ditt hva forsikringen dekker og om du eventuelt trenger noen tilleggsforsikring.

Her er noen relevante forsikringer du bør vurdere:

Vanligvis vil de fleste boligforsikringer dekke skader som oppstår i boligen under normal bruk. Integrerte hvitevarer, gulv og varmepumpe regnes som en del av huset og kan dermed være dekket av boligforsikringen hvis det oppstår skader.

Når du leier ut, så skal leietakerne dine både bo og leve i boligen. Du må regne med at det vil bli slitasje både i boligen, på innbo og eventuelle møbler. Dersom boligen er møblert, må du sørge for at møbler og annet innbo som tilhører deg er forsikret med en innboforsikring. Frittstående elektrisk utstyr, slik som kjøleskap, komfyr, vaskemaskin og lignende, regnes som innbo.

Naturlig slitasje på bolig, innbo og møbler vil du normalt ikke få dekket gjennom forsikringen. Dersom slitasjen er unormalt omfattende, så kan du få dette dekket gjennom depositumet. I enkelte tilfeller vil ikke depositumet være stort nok til å dekke unormal slitasje og skader som har oppstått over tid. Noen banker tilbyr en egen utleieforsikring som dekker skader og andre uforutsette utgifter. Vurder om dette kan være aktuelt for deg når du skal leie ut.