Step02-wave

Tips og råd ved utleie

Før du leier ut en bolig er det en del du må gjøre og ta stilling til. Her har vi samlet det du trenger å vite og huske på når du skal leie ut.

Før noen flytter inn hos deg bør du forsikre deg om at boligen er klar til å ta imot nye leietakere. Ikke lei ut noe som du selv ikke ville bodd i. 

Gå grundig gjennom boligen og sjekk at det ikke er større skader eller mangler. Du bør for eksempel sjekke at vannkraner fungerer som de skal og er uten lekkasjer. Sjekk at det elektriske anlegget fungerer, og at det ikke er synlige skader på ledninger eller lysbrytere.

Skift lyspærer hvis det trengs. Pass på at eventuelle hvitevarer fungerer og at det ikke er skader på annet innbo, hvis du leier ut møblert. Til slutt må du sørge for at boligen er ren og klar til nye leietakere! 

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som er helsefarlig. Det er derfor lovpålagt å sjekke radonnivået i de fleste utleieboliger. Å måle radon er både enkelt og rimelig. Mål radon i vinterhalvåret, og over to måneder. Leier du ut i sommerhalvåret og ikke har målt radonnivået i boligen, må du starte målingen i midten av oktober. 

Du kan lese mer hvordan du går fram for å sjekke radon i utleieboliger hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Som utleier har du ansvaret for at boligen har godkjente rømningsveier og at alt sikkerhetsutstyr er på plass. Det betyr at rømningsveiene må kunne brukes, uten at det er hindringer i veien. Boligen må også ha brannslukningsutstyr, som for eksempel pulverapparat, og røykvarsler. 

I leieperioden er det leietakerens ansvar å vedlikeholde utstyret og melde fra til deg når noe ikke fungerer som det skal. Leietaker skal skifte batteri i røykvarslere, vedlikeholde pulverapparatet og holde rømningsveiene frie. 

Det kan være lurt å ha en gjennomgang av brannrutiner med leietaker, ved innflytting. Vis hvor rømningsveien er og hvordan den brukes. Ta ned røykvarsleren og vis hvordan du skifter batteri, og vis hvor brannslukningsutstyret er plassert.  Husk å minne leietakeren på å sjekke at utstyret fungerer underveis i leieperioden. 

Les om hvilke rømningsveier du må hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Når du inngår leiekontrakt, må du og leietaker bli enige om en leiesum. Leien må ikke være urimelig sammenlignet med liknende utleieboliger i området. Vi har samlet informasjon om hvordan du fastsetter husleien, tilleggsutgifter du kan ta med og hvordan du kan justere husleien. 

Les mer om hvordan du setter riktig husleie

Vi anbefaler at du inngår skriftlig kontrakt, slik at du og leietaker kan lese hva dere har avtalt. Leiekontrakten er bindende for dere begge og skal beskrive hvilke rettigheter og plikter dere har, slik som leiesum, leietid, depositum, vedlikehold, husordensregler og oppsigelsesmuligheter. 

Les våre tips om hvordan du lager en god husleiekontrakt.

Dere bør ha en felles gjennomgang av boligen ved innflytting og utflytting. For å unngå uenigheter om skader og mangler er det lurt å fylle ut en overtakelsesprotokoll. Her kan dere beskrive boligen med tekst og bilder, slik at dere er enige om boligens tilstand ved innflytting.

Leier du ut en bolig som er møblert eller med hvitevarer, bør dere også fylle ut en inventarliste. Vi anbefaler at begge parter signerer protokollen. 

Du kan for eksempel bruke dette skjemaet fra Forbrukerrådet:

Skjema ved overtakelse av bolig og inventarliste (pdf)

Det finnes flere små hjelpemidler som det kan være smart å anskaffe til utleieboligen. Disse kan bidra til å avverge skader ved utleie.

Fuktmåler 

Ved å sette inn et hygrometer som måler luftfuktighet, kan leietaker selv følge med på inneklimaet. Dette gjør det enkelt å forstå om ventilasjonen i rommet er god eller om det bør luftes. Et hygrometer koster fra ca. 200 kroner og oppover. 

Lekkasjestopper 

Med en lekkasjestopper i kjøkkenbenken, vil du kunne sikre deg mot vannlekkasjer. En lekkasjestopper vil varsle med både lys og lyd, og stoppe vanntilførselen dersom den registrerer lekkasje. Det kan også være smart å montere lekkasjestopper i vaskerom og toalett, dersom det ikke er sluk i rommet. Snakk med en rørlegger for å installere. 

Komfyrvakt 

En komfyrvakt er en god investering for å beskytte mot brann. Komfyrvakten er en sensor som monteres nær komfyren eller platetoppen. Den kutter strømmen til komfyren dersom den oppdager unormal varmeutvikling når komfyren er skrudd på. Det finnes to ulike typer komfyrvakter. Den ene kan du montere selv i en stikkontakt, mens den andre må monteres av en elektriker. 

Les mer om komfyrvakt på siden sikkerhverdag.no

Vannmåler 

Er du bekymret for et høyt vannforbruk når du leier ut, så kan det være smart å installere egen vannmåler for utleieboligen. Snakk med en rørlegger om dette kan installeres hos deg. 

Skattereglene varierer med hva slags bolig du leier ut og hvor lenge. Dersom du leier ut en mindre del av din egen bolig enn det du benytter selv, vil du i de fleste tilfeller slippe å betale skatt av leieinntekten. Dersom du ikke bor i boligen selv, må du betale skatt. 

Les mer om når du må skatte av utleie.

Når du leier ut en bolig pass på at boligen i seg selv er forsikret (boligforsikring). Dersom utleieboligen er møblert, må møbler og annet innbo som tilhører deg være forsikret med en innboforsikring. 

Noen banker tilbyr en egen utleieforsikring som dekker skader og andre uforutsette utgifter som kan oppstå når du leier ut. Dersom du leier ut umøblert, er det lurt å oppfordre leietaker til å ha egen innboforsikring. 

Les mer om forsikring og utleie.