Skatt når du leier ut bolig

Skattereglene varierer med hva slags bolig du leier ut og hvor lenge.

Den mest vanlige formen for utleie er langtidsutleie, som betyr at leieforholdet varer i mer enn 30 dager sammenhengende. Dersom du leier ut mindre enn halvparten av din egen bolig, vil du i de fleste tilfeller slippe å betale skatt av leieinntekten når det er langtidsutleie.

Her er en oppsummering av skattereglene ved utleie av bolig, enten du bor i boligen eller ikke:

Langtidsutleie

Du slipper å betale skatt av leieinntektene dersom den delen av boligen som du bor i selv har like stor eller større leieverdi sammenlignet med den delen du leier ut. Hva som er riktig husleie bestemmes som oftest av størrelsen og standarden på boligen, og hva som er vanlig husleie (gjengs leie) i området det du bor.

For eksempel så kan din del av boligen tenkes å ha en månedlig leieverdi på 10 000 kroner, mens den andre leiligheten, som du planlegger å leie ut, har en leieverdi på samme beløp eller mindre. I dette tilfellet så slipper du å betale skatt av leieinntektene.

Korttidsutleie

Korttidsutleie er utleieforhold som varer mindre enn 30 dager i året. Du kan leie ut boligen din eller hytta skattefritt ved korttidsutleie for inntil 10 000 kroner per år.  85 prosent av leieinntekten som overstiger 10 000 kroner regnes som skattepliktig inntekt.

Du leier ut en flermannsbolig

Dersom du leier ut en flermannsbolig (et hus som har tre eller flere leiligheter) må du betale skatt av leieinntektene. Dette gjelder også selv om du bor i en av leilighetene.

Dersom du leier ut en bolig du ikke bor i selv, enten det er en leilighet eller et hus, så må du betale skatt av leieinntektene.

Dersom du må betale skatt ved utleie er det smart å endre skattekortet slik at du unngår restskatt. Skatteetaten har mer informasjon om dette og har laget en god veileder som viser om du skal betale skatt når du leier ut:

Skatteetatens veileder for skatt når du leier ut