Sett riktig husleie

Når du inngår leiekontrakt, må du og leietaker bli enige om en leiesum. Her er noen råd til hvordan du fastsetter husleie.

Leien må ikke være urimelig sammenlignet med liknende utleieboliger i området. Ved å se på andre utleieboligers størrelse og standard, samt beliggenhet i forhold til sentrum og kollektivtrafikk, kan du komme fram til en fornuftig leiesum. Forsøk å sammenligne med andre som leier ut i nærområdet, så blir det enklere å sette riktig husleie.

Hvis du er usikker på hva som er aktuell leiesum der du bor, kan du gå inn på finn.no eller hybel.no for å se hva lignende boliger har i husleie i ditt område. 

Før du leier ut bør du tenke grundig gjennom hvilke utgifter som skal dekkes av husleien. Vurder om forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp skal være en del av den faste husleien eller om leietaker skal betale dette i tillegg til leiesummen, som skal være et fast beløp.

Dersom det i utgangspunktet er utleier som betaler for slike utgifter, for eksempel gjennom et fellesanlegg, kan dere avtale at leietaker skal dekke en forholdsmessig andel av utgiftene. Dette må avtales ved inngåelse av leieforholdet og vi anbefaler at dere beskriver tilleggsutgiftene i kontrakten.

Har utleieboligen en egen strømmåler og eventuelt vannmåler, kan dere avtale at leietaker selv tegner abonnement hos en leverandør.

Du kan ikke kreve andre tillegg til leien enn de som er nevnt over. Er det andre utgifter du mener at leietaker skal dekke, som for eksempel internett, kabel-TV eller trappevask, må disse være inkludert i leiesummen.

Du kan lese mer om hva man kan kreve at leietaker dekker hos Husleietvistutvalget

I leietiden kan du justere husleien på to måter.

En gang i året kan du justere husleien i samsvar med konsumprisindeksen. Dette må du varsle leietaker om, skriftlig, minst én måned på forhånd.

Hvert tredje år kan du justere etter gjengs leie. Gjengs leie vil si vanlig husleie for denne typen bolig, med lignende avtalevilkår. Her kan beliggenheten til boligen og etterspørselen på leiemarkedet spille inn. Du må varsle leietaker skriftlig om justeringen minst seks måneder på forhånd.

Hvis du er usikker på hvordan du justerer husleien, se husleiekalkulatoren fra SSB.